OLIKA BB RUNTOM I SVERIGE

Enkätsvar: Så här var det där jag födde barn!

Södertälje

FRÅGOR SVAR SVAR
SJUKHUS
Vilket sjukhus födde du barn på? Sundsvall sjukhus Sundsvalls/ Härnösands sjukhus
Vilket år var det? 1997 & 1999 2002
Ungefär hur långt har du dit? 2 mil 1 mil
Kan du rekommendera andra att föda barn där?
Motivera gärna ditt svar.
- Lugnt, finns alltid plats.
Var detta det sjukhus där du helst ville föda? Ja Ja
Om du svarade nej, vart hade du hellre velat föda? - -
FÖRLOSSNING
Vilken sorts förlossning? Vaginal Vaginal
Vilken typ av smärtlindrig använde du dig av? epidural, lustgas, morfin, bäckenbottenbedövning Lustgas
Var det någon smärtlindring du hade önskat använda men som inte fanns tillgängligt på ditt sjukhus? - Nej
Hur tycker du att förlossnings-personalen var? Lyssnade de på dina önskemål tycker du? Barnmorskan med första barnet var HEMSK. Men med andra barnet jättegullig. Jättebra personal, de lyssnade på mig.
Fick du råd och tips om t ex olika förlossningsställningar? Nej ingen gång. Ja, men kunde ej använda mig av dem.
Blev förlossningen ungefär som du hade tänkt dig? Finns det något du hade velat ha på ett annat sätt?! - Ja det blev som jag tänkt mig.
BB
Hur länge stannade ni på BB? 38 timmar/ 17 timmar Låg aldrig på BB
Hade ni velat stanna längre/ kortare tid? I så fall, varför?! - Låg på prematuren i 5 dagar pga för tidigt födda tvillingar.
Hur var personalen på BB? Bra Vet ej, eftersom jag inte låg där.
Kände ni någon press från personalens sida att ni måste åka hem från BB så snart som möjligt? - Nej
Tänkte du något på hur atmosfären på BB kändes? - Ganska lugnt, men mycket folk.
Fick ni eget rum på BB eller dela med andra? Hur var detta tycker du? Hade du önskat annorlunda? Delade bägge gångerna. Delade på prematuren, var fruktansvärt. Tre barn i samma rum eftersom jag hade
tvillingar.
Hade pappan möjlighet att stanna kvar på BB över natten? Vet ej Ja
Hur tyckte du rummen var? Trivsamma eller ej?
Något du tycker kunde förbättras?
Fula och tråkiga. De var trivsamma men små.
Hur tyckte du maten var under BB-vistelsen? - Fruktansvärd
Fick ni tillräckligt med hjälp på BB?
T ex med blöjbyten, bada barnet, amning?
- Ja på prematuren fick vi mycket hjälp.
Fanns det blöjor att få på BB?
Om ja, vilken sort? Fortsatte ni med samma sort hemma sen?
10 liberoblöjor.
Ja.
Ja, libero. Till viss del har vi använt det sedan.
Fanns det bindor att få?
Om ja, hur tycker du att de var?
Ja 5 st fick man. De var stora och otympliga. Helt okej
Hade du packat en väska innan ni åkte till BB? Nämn gärna några saker du tycker den ska innehålla. - Tidningar, hygienartiklar. Lite mysiga kläder och babykläder.
Fick ni med er en påse "babybag" med prover på olika barnprodukter och sånt när ni åkte hem? Ja Ja
Fungerade det bra med besökstiderna på BB? Ja Ja, på prematuren var det fria tider.
Fanns det möjlighet att få en egen telefon inkopplad på rummet? Ja Ja
Något mer du vill berätta om sjukhuset där du födde barn? Nej -