OLIKA BB RUNTOM I SVERIGE

Enkätsvar: Så här var det där jag födde barn!

Sollefteå

FRÅGOR SVAR
SJUKHUS
Vilket sjukhus födde du barn på? Sollefteå sjukhus
Vilket år var det? 2000
Ungefär hur långt har du dit? 3 mil
Kan du rekommendera andra att föda barn där?
Motivera gärna ditt svar.
Jag kan varmt rekommendera Sollefteå Sjukhus.

Ett enormt varmt omhändertagande både före och efter förlossningen. Fick otroligt mycket hjälp för att få amningen att fungera, alla engagerade sig. De såg till att jag skulle få sova för amningens skull.
När min son efter 2 dygn insjuknade i lunginflammation så var stöd och omtanke guldstjärnigt.
Var detta det sjukhus där du helst ville föda? Ja
Om du svarade nej, vart hade du hellre velat föda? -
FÖRLOSSNING
Vilken sorts förlossning? Vaginal
Vilken typ av smärtlindrig använde du dig av? epidural, lustgas och akupunktur
Var det någon smärtlindring du hade önskat använda men som inte fanns tillgängligt på ditt sjukhus? Nej
Hur tycker du att förlossnings-personalen var? Lyssnade de på dina önskemål tycker du? Dom var kanon. Vi hade 3 skift och alla var lika underbara. Jag hade väl inte direkt några önskemål eftersom jag var rätt omtöcknad av för lite sömn och för mycket lustgas. Men dom kom med råd och tips och lyssnade på mig när jag inte ville.
Fick du råd och tips om t ex olika förlossningsställningar? -
Blev förlossningen ungefär som du hade tänkt dig? Finns det något du hade velat ha på ett annat sätt?! Ja, dom hjälpte mig att prova lite olika och funkade det inte så var det helt ok.
BB
Hur länge stannade ni på BB? 6 dagar
Hade ni velat stanna längre/ kortare tid? I så fall, varför?! Hade väl egentligen velat åka hem eftersom det var midsommar men sonen var ju lite dålig och dom ville att amningen skulle fungera.
Hur var personalen på BB? Kanontjejer allihopa
Kände ni någon press från personalens sida att ni måste åka hem från BB så snart som möjligt? Nej
Tänkte du något på hur atmosfären på BB kändes? Det var lugnt och fridfullt. Och även varmt och tryggt.
Fick ni eget rum på BB eller dela med andra? Hur var detta tycker du? Hade du önskat annorlunda? Jag delade med en annan mamma. Det fungerade utmärkt, man hade ju någon att prata med
Hade pappan möjlighet att stanna kvar på BB över natten? Ja
Hur tyckte du rummen var? Trivsamma eller ej?
Något du tycker kunde förbättras?
Vårt rum var en aningen stort och sterilt. Kunde gärna fått en uppfräschning med varmare färger.
Hur tyckte du maten var under BB-vistelsen? Jättebra
Fick ni tillräckligt med hjälp på BB?
T ex med blöjbyten, bada barnet, amning?
Dom frågade alltid om jag ville ha hjälp eller avlastning eftersom jag inte sovit på dygn innan förlossningen. Dom körde mig i säng 2 ggr och tog då hand om mitt barn.
Varannan timme kom dom in för att hjälpa mig med amningen. Utan deras hjälp hade jag aldrig ammat.
Fanns det blöjor att få på BB?
Om ja, vilken sort? Fortsatte ni med samma sort hemma sen?
Ja det fanns både pampers och libero. Vi har fortsatt med libero
Fanns det bindor att få?
Om ja, hur tycker du att de var?
Ja det fanns bindor. Stora och bra som höll tätt.
Hade du packat en väska innan ni åkte till BB? Nämn gärna några saker du tycker den ska innehålla. Jag hade min väska packad.
Fick ni med er en påse "babybag" med prover på olika barnprodukter och sånt när ni åkte hem? Nej
Fungerade det bra med besökstiderna på BB? Ja. Fri besökstid för pappa och syskon
Fanns det möjlighet att få en egen telefon inkopplad på rummet? Ja
Något mer du vill berätta om sjukhuset där du födde barn? Sollefteå erbjuder Stockholmsmammor med familj att komma och föda där. Det finns möjlighet att bo. Vet inte så mycket om det men man kan läsa på nätet