OLIKA BB RUNTOM I SVERIGE

Enkätsvar: Så här var det där jag födde barn!

Eskilstuna

FRÅGOR SVAR
SJUKHUS
Vilket sjukhus födde du barn på?  
Vilket år var det?  
Ungefär hur långt har du dit?  
Kan du rekommendera andra att föda barn där?
Motivera gärna ditt svar.
 
Var detta det sjukhus där du helst ville föda?  
Om du svarade nej, vart hade du hellre velat föda?  
FÖRLOSSNING
Vilken sorts förlossning?  
Vilken typ av smärtlindrig använde du dig av?  
Var det någon smärtlindring du hade önskat använda men som inte fanns tillgängligt på ditt sjukhus?  
Hur tycker du att förlossnings-personalen var? Lyssnade de på dina önskemål tycker du?  
Fick du råd och tips om t ex olika förlossningsställningar?  
Blev förlossningen ungefär som du hade tänkt dig? Finns det något du hade velat ha på ett annat sätt?!  
BB
Hur länge stannade ni på BB?  
Hade ni velat stanna längre/ kortare tid? I så fall, varför?!  
Hur var personalen på BB?  
Kände ni någon press från personalens sida att ni måste åka hem från BB så snart som möjligt?  
Tänkte du något på hur atmosfären på BB kändes?  
Fick ni eget rum på BB eller dela med andra? Hur var detta tycker du? Hade du önskat annorlunda?  
Hade pappan möjlighet att stanna kvar på BB över natten?  
Hur tyckte du rummen var? Trivsamma eller ej?
Något du tycker kunde förbättras?
 
Hur tyckte du maten var under BB-vistelsen?  
Fick ni tillräckligt med hjälp på BB?
T ex med blöjbyten, bada barnet, amning?
 
Fanns det blöjor att få på BB?
Om ja, vilken sort? Fortsatte ni med samma sort hemma sen?
 
Fanns det bindor att få?
Om ja, hur tycker du att de var?
 
Hade du packat en väska innan ni åkte till BB? Nämn gärna några saker du tycker den ska innehålla.  
Fick ni med er en påse "babybag" med prover på olika barnprodukter och sånt när ni åkte hem?  
Fungerade det bra med besökstiderna på BB?  
Fanns det möjlighet att få en egen telefon inkopplad på rummet?  
Något mer du vill berätta om sjukhuset där du födde barn?