OLIKA BB RUNTOM I SVERIGE

Enkätsvar: Så här var det där jag födde barn!

Piteå

FRÅGOR SVAR
SJUKHUS
Vilket sjukhus födde du barn på? Piteå Älvdals Sjukhus
Vilket år var det? 1991 och 2001
Ungefär hur långt har du dit? 2 km
Kan du rekommendera andra att föda barn där?
Motivera gärna ditt svar.
Jag skulle gärna rekommendera andra att föda här men nu är det stängt pga en dum politiker som inte lyssnar på oss mammor.
Var detta det sjukhus där du helst ville föda? Ja
Om du svarade nej, vart hade du hellre velat föda? -
FÖRLOSSNING
Vilken sorts förlossning? Planerat snitt
Vilken typ av smärtlindrig använde du dig av? epidural
Var det någon smärtlindring du hade önskat använda men som inte fanns tillgängligt på ditt sjukhus? -
Hur tycker du att förlossnings-personalen var? Lyssnade de på dina önskemål tycker du? Dom var suveräna!!!!!!
Fick du råd och tips om t ex olika förlossningsställningar? -
Blev förlossningen ungefär som du hade tänkt dig? Finns det något du hade velat ha på ett annat sätt?! -
BB
Hur länge stannade ni på BB? 5 dagar
Hade ni velat stanna längre/ kortare tid? I så fall, varför?! -
Hur var personalen på BB? Dom var jättegulliga och proffsiga. Fick en att känna sig bra.
Kände ni någon press från personalens sida att ni måste åka hem från BB så snart som möjligt? Nej
Tänkte du något på hur atmosfären på BB kändes? Det var lugnt och fridfullt.
Fick ni eget rum på BB eller dela med andra? Hur var detta tycker du? Hade du önskat annorlunda? Eget rum. Det var skönt eftersom jag blev snittad.
Hade pappan möjlighet att stanna kvar på BB över natten? Ja
Hur tyckte du rummen var? Trivsamma eller ej?
Något du tycker kunde förbättras?
Lite stela men fullt acceptabla.
Hur tyckte du maten var under BB-vistelsen? Ganska bra, lite tråkig.
Fick ni tillräckligt med hjälp på BB?
T ex med blöjbyten, bada barnet, amning?
Ja, all som vi behövde.
Fanns det blöjor att få på BB?
Om ja, vilken sort? Fortsatte ni med samma sort hemma sen?
Ett startpaket från libero. Ja vi har fortsatt med dom.
Fanns det bindor att få?
Om ja, hur tycker du att de var?
Ja. Dom var bra när man hade den första kraftiga blödningen.
Hade du packat en väska innan ni åkte till BB? Nämn gärna några saker du tycker den ska innehålla. Ja. Sköna, mjuka kläder. Något att läsa. Något gott att äta på.
Fick ni med er en påse "babybag" med prover på olika barnprodukter och sånt när ni åkte hem? Ja
Fungerade det bra med besökstiderna på BB? Ja
Fanns det möjlighet att få en egen telefon inkopplad på rummet? Ja
Något mer du vill berätta om sjukhuset där du födde barn? -