OLIKA BB RUNTOM I SVERIGE

Enkätsvar: Så här var det där jag födde barn!

Lund

FRÅGOR SVAR
SJUKHUS
Vilket sjukhus födde du barn på? Lund
Vilket år var det? 1990 och 1991
Ungefär hur långt har du dit? 5 km
Kan du rekommendera andra att föda barn där?
Motivera gärna ditt svar.
Absolut! Lyhörda och kompetenta barnmorskor, med stor förståelse till naturlig förlossning, dvs med ingen eller låg grad av smärtlindring. Samtidigt var det en stor trygghet att barnen föddes på ett sjukhus med aktiv forskning och i många fall Sveriges skickligaste läkare, ifall något skulle hända.
Var detta det sjukhus där du helst ville föda? Ja
Om du svarade nej, vart hade du hellre velat föda? -
FÖRLOSSNING
Vilken sorts förlossning? Vaginal
Vilken typ av smärtlindrig använde du dig av? lustgas, tens, sterila kvaddlar
Var det någon smärtlindring du hade önskat använda men som inte fanns tillgängligt på ditt sjukhus? Jag ville ha akupunktur som smärtlindringsform, men då fanns inte det att tillgå.
Hur tycker du att förlossnings-personalen var? Lyssnade de på dina önskemål tycker du? Ja
Fick du råd och tips om t ex olika förlossningsställningar? Nej! Jag kände instinktivt vad som var bäst och mina barnmorskor var skickliga nog att läsa av det utan några ord från mig eller dem.
Blev förlossningen ungefär som du hade tänkt dig? Finns det något du hade velat ha på ett annat sätt?! Ja!
BB
Hur länge stannade ni på BB? 1 dygn
Hade ni velat stanna längre/ kortare tid? I så fall, varför?! Nej
Hur var personalen på BB? Kompetent och bra. Jag bodde på patienthotell.
Kände ni någon press från personalens sida att ni måste åka hem från BB så snart som möjligt? Nej
Tänkte du något på hur atmosfären på BB kändes? Jag stördes inte av något. Jag hade eget rum eftersom jag bodde på patienthotell.
Fick ni eget rum på BB eller dela med andra? Hur var detta tycker du? Hade du önskat annorlunda? Eget rum. Bra för mig. Ville jag ha sällskap var det bara att gå ut till ett allrum där man kunde snacka med andra mammor eller personal.
Hade pappan möjlighet att stanna kvar på BB över natten? Ja
Hur tyckte du rummen var? Trivsamma eller ej?
Något du tycker kunde förbättras?
Mycket fräscht och trevligt.
Hur tyckte du maten var under BB-vistelsen? Bra
Fick ni tillräckligt med hjälp på BB?
T ex med blöjbyten, bada barnet, amning?
Ja
Fanns det blöjor att få på BB?
Om ja, vilken sort? Fortsatte ni med samma sort hemma sen?
Nej det fanns inga blöjor att tillgå.
Fanns det bindor att få?
Om ja, hur tycker du att de var?
Nej
Hade du packat en väska innan ni åkte till BB? Nämn gärna några saker du tycker den ska innehålla. Nej. Jag gjorde det under första skedet hemma.
Fick ni med er en påse "babybag" med prover på olika barnprodukter och sånt när ni åkte hem? Nej
Fungerade det bra med besökstiderna på BB? På patienthotell kan man ha besök nästan när man vill.
Fanns det möjlighet att få en egen telefon inkopplad på rummet? Ja
Något mer du vill berätta om sjukhuset där du födde barn? -