OLIKA BB RUNTOM I SVERIGE

Enkätsvar: Så här var det där jag födde barn!

Linköping

FRÅGOR SVAR
SJUKHUS
Vilket sjukhus födde du barn på? Linköping
Vilket år var det? 1996
Ungefär hur långt har du dit? 10 min
Kan du rekommendera andra att föda barn där?
Motivera gärna ditt svar.
Ja, de var en härlig atmosfär. Personalen var vänlig och förstående. Det tog min rädsla på största allvar
Var detta det sjukhus där du helst ville föda? Vet ej
Om du svarade nej, vart hade du hellre velat föda? -
FÖRLOSSNING
Vilken sorts förlossning? Vaginal
Vilken typ av smärtlindrig använde du dig av? Epidural
Var det någon smärtlindring du hade önskat använda men som inte fanns tillgängligt på ditt sjukhus? Nej
Hur tycker du att förlossnings-personalen var? Lyssnade de på dina önskemål tycker du? Ja, det var helt underbara.
Fick du råd och tips om t ex olika förlossningsställningar? Nja, jag visste själv vilken ställning jag önskade.
Blev förlossningen ungefär som du hade tänkt dig? Finns det något du hade velat ha på ett annat sätt?! Den blev mycket bättre än vad jag hade väntat mig.
BB
Hur länge stannade ni på BB? 2 dagar
Hade ni velat stanna längre/ kortare tid? I så fall, varför?! Jag var nöjd.
Hur var personalen på BB? Träffade inte på så många på lättvårds-bb. Vi klarade oss ganska bra själva.
Kände ni någon press från personalens sida att ni måste åka hem från BB så snart som möjligt? Ja
Tänkte du något på hur atmosfären på BB kändes? Den var lugn och harmonisk.
Fick ni eget rum på BB eller dela med andra? Hur var detta tycker du? Hade du önskat annorlunda? Vi fick ett eget rum och det kändes väldigt skönt.
Hade pappan möjlighet att stanna kvar på BB över natten? Ja
Hur tyckte du rummen var? Trivsamma eller ej?
Något du tycker kunde förbättras?
Det var ett trivsamt rum, ingen sjukhuskänsla.
Hur tyckte du maten var under BB-vistelsen? Nja, den var nog inget vidare.
Fick ni tillräckligt med hjälp på BB?
T ex med blöjbyten, bada barnet, amning?
Vi fick i stort sett ingen hjälp när man var omföderska.
Fanns det blöjor att få på BB?
Om ja, vilken sort? Fortsatte ni med samma sort hemma sen?
Ja, Libero.
Fanns det bindor att få?
Om ja, hur tycker du att de var?
Ja, bb's jätteblöjor.
Hade du packat en väska innan ni åkte till BB? Nämn gärna några saker du tycker den ska innehålla. Jag hade packat min väska innan vi åkte och den inne höll kläder till mig och babyn, lite böcker och tidningar mm.
Fick ni med er en påse "babybag" med prover på olika barnprodukter och sånt när ni åkte hem? Ja
Fungerade det bra med besökstiderna på BB? Jag tyckte det fungerade bra.
Fanns det möjlighet att få en egen telefon inkopplad på rummet? Ja
Något mer du vill berätta om sjukhuset där du födde barn? -