Barnets utveckling

Aldrig lär vi oss så mycket så snabbt som under det första året i vårt liv. Men spännvidden för när barn gör olika saker är mycket stor. T ex kan ett barn som drabbats av upprepade infektioner få nedsatt kraft att träna sin motorik.

Prematura barn kan också ligga lite efter i sin utveckling om man jämför med andra bebisar som fötts samtidigt. I deras fall kan man även tala om korrigerad ålder för att få en mer jämförbar ålder på barnet.

Men egentligen ska man ju inte jämföra barn. Alla barn är olika. Utvecklingen följer sällan en jämn kurva, utan sker snarare i "trappsteg". Barnet måste få tid att utveckla en färdighet innan det ger sig i kast med nästa.

Det stillsamma barnet som inte lägger ner så mycket möda på att röra sig kanske istället talar tidigt, medan det aktiva barnet har fullt upp med att krypa, klättra, klänga och väntar med att uttrycka sig i ord. Sedan finns det förstås barn som är tidiga med det mesta, liksom det finns barn som tar lite mera tid på sig.

Utvecklingstakten är alltså olika för olika barn, men utvecklingsföljden är i stort sett den samma. Så här kan den motoriska utvecklingen under första året se ut:

 

0-1 månader

Barnets motorik styrs av reflexer, så kallade nyföddhetsreflexer.

Sökreflexen - om man rör vid barnets kind nära munnen vänder sig barnet mot beröringen. Det söker då efter bröstet.

Sugreflexen - finns redan under fosterstadiet.

Gripreflexen - barnet griper hårt tag om ett föremål som placeras i handflatan.

Moro-reflexen - barnet slår ut med armarna och för därefter ihop dem i en omklamrande gest om reflexen stimuleras med häftig lägesförändring eller plötsliga ljud.

Gångreflexen - om barnet hålls upprätt mot fast underlag gör det stegrörelser.

1-2 månader


 

Liggande på mage lyfter barnet hakan från underlaget.
2-3 månader


 

Huvudbalans.
3-4 månader


 

Stöder armarna när det ligger på mage.
Onyanserat grepp efter föremål.
4-5 månader


 

Barnet kan balansera huvudet i sittande ställning.
Griper medvetet efter saker.
5-6 månader


 
Vänder runt, haskryper, medverkar till sittställning,
flyttar saker från ena handen till den andra.
6-7 månader


 

Gör ansats till att krypa.
Övar vridrörelser liggande och vänder från rygg till mage.
God precision med handen, dålig fingermotorik.
7-8 månader

Sitter utan stöd. Står med hjälp av vuxen.
Stöder på benen med hela foten i golvet.
Griper med tummen mot handen.                               
8-9 månader


 

Sätter sig själv. Står själv och håller i sig.
9-10 månader


 

Reser sig, går utefter möbler.
Börjar använda "pincettgrepp".
10-12 månader


Har lärt sig krypa eller hasa.
Balansen blir allt bättre.
Går med enhandsstöd
och många lär sig även nu
gå på egen hand.